המרכז להכשרה מתקדמת בסיעוד
המרכז להכשרה ממוקם בבניין המרכז להדרכה והשתלמויות, רח' עפרון בת גלים, ליד ביה"ח רמב"ם
חדשות המרכז חדשות המרכז
  • הרשמה למבחן ממיין 13.05.19

    החלה ההרשמה למבחן הממיין שמתקיין ב- 13.05.19 לאחר הרישום האינטרנטי יש להגיע למרכז הכשרה להציג את כל המסמכים המקוריים...
  • מפרט מבחן ממיין 13.05.19

    המבחן הממיין לכל ההשתלמויות המוכרות בסיעוד יתקיים ב- 13.05.2019...
  • הרשמה להשתלמויות המוכרות בסיעוד ללומדים עם פטור ממבחן ידע ממיין

    החלה הרשמה אינטרנטית להשתלמויות המוכרות בסיעוד בשנה"ל 2020ללומדים עם פטור ממבחן ידע ממיין...
כניסת לומדים כניסת לומדים
ללומדי המרכז בשנת הלימודים הנוכחית
ת.ז.
סיסמה
תזכורת סיסמה
תוכניות לימוד

 תכניות הלימודים לשנה"ל - 2017

מבחן רישום / רישוי ממשלתי תנאים להגשה למבחן הרישום / רישוי הממשלתי:

1. עמידה בדרישות כל תוכנית הלימודים העיונית והקלינית.

2. עמידה בדרישות שכר הלימוד לשנת הלימודים 2017, כפי שיפורסם ע"י מינהל הסיעוד.

מבחני רישום / רישוי:

מבחני רישום / רישוי ממשלתיים ייערכו בשני מועדים בשנה, בכל תחום, בהתאם לפרסום מינהל הסיעוד באתר האינטרנט: www.health.gov.il/nursing

תעודת בוגר השתלמות מוכרת בתחום ורישום בפנקס:

עמידה בציון 60 לפחות במבחן רישום / רישוי ממשלתי קבלת תעודת בוגר השתלמות מוכרת בתחום

עמוד הבית | צוות המרכז | תוכניות לימוד | תהליך ההרשמה | גמול השתלמות | כניסת לומדים | צור קשר      עיצוב ובנייה: Come2us