המרכז להכשרה מתקדמת בסיעוד
המרכז להכשרה ממוקם בבניין המרכז להדרכה והשתלמויות, רח' עפרון בת גלים, ליד ביה"ח רמב"ם
חדשות המרכז חדשות המרכז

    חדשות יפורסמו בקרוב...

כניסת לומדים כניסת לומדים
ללומדי המרכז בשנת הלימודים הנוכחית
ת.ז.
סיסמה
תזכורת סיסמה
צוות המרכז

החלה ההרשמה להשתלמויות המוכרות בסיעוד בשנה"ל 2022

תנאי סף לקבלה בהתאם להנחיות מינהל הסיעוד:

·        אזרח ישראל או תושב ישראל

·        בעל תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק בסיעוד כאח/ות מוסמך/ת

·        בעל תואר אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך בישראל

·        ציון 70 ומעלה בתוקף במבחן הממיין,(לשנת הרישום הנוכחית תקף ציון החל משנת 2018

 פטור ממבחן ממיין יינתן למועמדים הבאים:

·        בעלי תואר שלישי  (PhD) מוכר במדינת ישראל

·        בוגרי השתלמות מוכרת אשר סיימו את הכשרתם במהלך 5 השנים שקדמו למועד הרישום (החל משנת 2016)

·        בעלי ציון 70 ומעלה במבחן רישום ממשלתי למעמד אח/ות מוסמך/ת מארבע שנים שקדמו למועד הרישום (החל משנת 2017)

ההרשמה תימשך עד לתאריך 01.09.21. 

פתיחת כל תוכניות הלומדים מותנית במינימום תלמידים.

לאחר הרישום האינטרנטי יש להגיע למרכז הכשרה להצגת מסמכי הרישום המקוריים , בצרוף העתק אחד:

1.      תעודת זהות

2.      תעודת רישום ( אח/ות מוסמכ/ת )

3.      תעודת תואר

4.      המלצה ממנהלת הסיעוד

5.      2 תמונות פספורט

6.      אישור על פטור ממבחן ממיין

7.      אישור מתחסן לקורונה

8.      שובר התשלום וטופס העדר רישום פלילי יימסרו במעמד ההרשמה.

 ימי ושעות הקבלה:

ב' ,   ד'   בין השעות 09.00-12.00

קריטריונים למיון וקבלת מועמדים:  

1.      עמידה בדרישות קדם

2.      השלמת תהליך הרישום בביה"ס, כולל דמי רישום וטיפול בסך 50 ₪.

3.      עדיפות בקבלה תינתן למועמדים בעלי הפנייה מטעם המוסד המעסיק.

קבלה להשתלמות מוכרת:

הודעה על קבלה או אי קבלה להשתלמות תישלח למועמד בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני

החלטת ביה"ס על קבלה או אי קבלה של מועמד, כוחה יפה רק לאותה שנת לימודים

 מועמד שהתקבל ולא מימש זכותו ללימודים ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת חייב להירשם מחדש ולעמוד בכל הדרישות המחייבות בעת הרישום.

 

 

  קישור לשאלון מילוי פרטים אישיים

עמוד הבית | צוות המרכז | תוכניות לימוד | תהליך ההרשמה | גמול השתלמות | כניסת לומדים | צור קשר      עיצוב ובנייה: Come2us