המרכז להכשרה מתקדמת בסיעוד
המרכז להכשרה ממוקם בבניין המרכז להדרכה והשתלמויות, רח' עפרון בת גלים, ליד ביה"ח רמב"ם
חדשות המרכז חדשות המרכז
  • הרשמה למבחן ממיין 13.05.19

    החלה ההרשמה למבחן הממיין שמתקיין ב- 13.05.19 לאחר הרישום האינטרנטי יש להגיע למרכז הכשרה להציג את כל המסמכים המקוריים...
  • מפרט מבחן ממיין 13.05.19

    המבחן הממיין לכל ההשתלמויות המוכרות בסיעוד יתקיים ב- 13.05.2019...
  • הרשמה להשתלמויות המוכרות בסיעוד ללומדים עם פטור ממבחן ידע ממיין

    החלה הרשמה אינטרנטית להשתלמויות המוכרות בסיעוד בשנה"ל 2020ללומדים עם פטור ממבחן ידע ממיין...
כניסת לומדים כניסת לומדים
ללומדי המרכז בשנת הלימודים הנוכחית
ת.ז.
סיסמה
תזכורת סיסמה
צוות המרכז
דרישות רישום להשתלמויות השונות:
א. תנאי קדם למיון
1.        תעודת אח/ות מוסמך/ת
2.        תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג
3.        עמידה במבחן ממיין:
-   זימון למבחן ממיין יישלח למועמד/ת שעמדו בתנאי קדם למיון הרשומים לעיל.
-   ציון עובר במבחן ממיין: 70 .
 
מבחן ידע ממיין יתקיים בתאריך 13.05.19,
יום ב', בין השעות 15.00-17.00
במרכז להכשרה בסיעוד לאזור הצפון
זימון למבחן הממיין ישלח למי שעמד בתנאי הקדם הנדרשים לקבלה להשתלמות, עפ"י הנחית מינהל הסיעוד.
הכניסה למבחן תתאפשר רק עם הצגת ההזמנה
 מספר המקומות מוגבל- במידה והמכסה תתמלא הרישום אסגר לפני 11.04.19
תנאים לפטור מהמבחן הממיין:

-    בוגרי השתלמות מוכרת בסיעוד משנת 2014 ואילך.

-    מועמדים שנבחנו במבחן רישום ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ממועד אפריל 2015 ואילך וקיבלו ציון 70 ומעלה

-    מועמדים שנבחנו במבחן ידע ממיין להשתלמויות מוכרות בסיעוד משנת 2016 ואילך וקיבלו ציון 70 ומעלה

-    בעלי תואר שלשי (PhD)  

ב. הגשת מסמכים

1.       תעודת אח/ות מוסמך/ת. (מקורי + צילום)
2.       תואר אקדמי – אחת מהחלופות הבאות: (מקורי + צילום)
-   תעודה המעידה על תואר אקדמי.
-   אישור זכאות לתואר חתום ע"י המוסד האקדמי ומוכר ע"י המל"ג.
-   אישור על תואר אקדמי המוכר על ידי הועדה להערכה והכרה בתארים של משרד החינוך.
3.       בעלי פטור מהמבחן הממיין יציגו בנוסף אחד מהמסמכים הרלוונטיים הבאים:
-    תעודת רישום בוגר/ת השתלמות מוכרת בסיעוד משנת 2012 ואילך.
-    אישור המעיד על ציון 70 ומעלה במבחן ידע ממיין משנת 2014 ואילך.

-    אישור חתום של מינהל הסיעוד המעיד על ציון 70 ומעלה במבחן רישום ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת, ממועד אפריל 2014 ואילך. (את טופס הבקשה להנפקת אישור על ציון במבחן הרישום הממשלתי, ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הסיעוד (www.health.gov.il/units_htm.asp)  

-    תעודה המעידה על תואר שלישי -  PhD.
4.       מילוי שאלון פרטים אישיים
6.       המלצת מנהלת הסיעוד במקום העבודה
7.       מילוי טופס הצהרה להורדת הקובץ לחץ כאן
8.       תצלום תעודת זהות עם הספח בו מצויין - אזרחות (במידה ות.ז. ביומטריות צילום משני הצדדים)
9.       2 תמונות פספורט
10.   דמי רישום: 50ש"ח (את דמי הרישום יש לשלם בבנק הדואר, באמצעות שובר תשלום אותו ניתן לקבל במזכירות המרכז. את השובר המשולם יש לשלוח למרכז להכשרה בצרוף טפסי הרישום). דמי הרישום אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו ללימודים או למועמדים שיסירו מועמדותם
11.   מעבר מבחן ידע ממיין.
               תאריך אחרון לרישום - 11.04.2019

  ג. מיון לקראת קבלה

1. המיון יעשה רק בין המועמדים שעמדו בכל תנאי הקדם.
2. עדיפות בקבלה תינתן למועמדים שנשלחו לבקשת המוסד המעסיק.
3. עדיפות בקבלה תינתן למועמדים העובדים בתחום הקליני הייחודי אליו נרשמו, עפ"י אישור המעסיק.
3. מיון מועמדים שלא נשלחו לבקשת המוסד המעסיק, באחריות וסמכות מנהלת המרכז להכשרה בסיעוד.
4. תהליך הקבלה להשתלמות המוכרת בסיעוד מיילדות כולל מעבר מבחן ידע וועדת קבלה  
 
 ד. קבלה להשתלמות מוכרת
1. הודעה על קבלה או אי קבלה להשתלמות תימסר למועמד בכתב.
2. החלטת המרכז להכשרה על קבלה או אי קבלה של מועמד, תקפה רק לאותה שנת לימודים.
3. מועמד שהתקבל ולא מימש זכותו ללימודים ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת, חייב להציג מועמדותו בשנית.
   
בכל אחת מתוכניות הלימוד יתכנו שינויים בתאריכי הפתיחה ו/או במספר ימי הלימוד ו/או בשעות יום הלימוד. על כל שינוי תינתן הודעה מראש.          
  
פתיחת תוכניות לימוד - מותנית במספר לומדים מינימלי, כפי שיקבע ע"י מינהל הסיעוד. 
 

 

עמוד הבית | צוות המרכז | תוכניות לימוד | תהליך ההרשמה | גמול השתלמות | כניסת לומדים | צור קשר      עיצוב ובנייה: Come2us